အခ်စ္ရြာ ရဲ့ ရြာဒီယုိ

October 27, 2010

ပထမဆံုး ဇတ္လမ္း ေလးပါ

ေမာင္ေမာင္နဲ႕ ပါတီက မိန္းမေခ်ာ လုိ႕ အမည္ရပါတယ္

အားလံုးနားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္

00:0000:00

Facebook Comments: